Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


2008.08.06

LCCI English for Business

EGYNYELVŰ, ÁLLAMILAG ELISMERT 

NEMZETKÖZI ANGOL ÜZLETI SZAKNYELVVIZSGA

Általános tájékoztató az LCCI angol üzleti nyelvvizsgáról

A tájékoztató részét képzi a Vizsgaszabályzat is.

Miért érdemes az LCCI vizsgát választani?

A Londoni Kereskedelmi és Iparkamara Vizsgáztatói Testülete (LCCI) 1887 óta működő szervezet, mely vezető szerepet játszik a világon az angol üzleti szaknyelvvizsgák bizonyítványainak odaítélésében. A Testület a világ 125 országában, több ezer vizsgahellyel működik.

Az LCCI okleveleket számos angolszász egyetem, szakmai szervezet és munkaadó ismeri el magas színvonala és valós tudást tükröző bizonyítványa miatt.

Az angol üzleti szaknyelvvizsgát sokan harmadik generációs vizsgaként tartják számon, mivel a vizsgakérdések valós üzleti szituációba vannak ágyazva, a feladatok igen produktívak és a sikeres vizsgázó használható tudásról ad számot.

Van írásbeli és szóbeli LCCI  nyelvvizsga is?

Igen, és a vizsgarészeket különböző vizsgaidőszakokban is le lehet tenni. A két részvizsga közt nincs elévülés.

Magyarországon akkreditált a nyelvvizsga?

Igen, egynyelvű, angol üzleti szaknyelvként akkreditáltuk a vizsgarendszert. Mivel a képesítési követelmények nyelvi előírásait kormányrendeletek szabályozzák, a felsőoktatási intézmények csak a kormányrendeletekben előírt számú, szintű és típusú vizsgát kérhetik az oklevél megszerzésének feltételeként, az elfogadottságot nem szűkíthetik. Az államilag elismert nyelvvizsgarendszerek listája az Oktatási Hivatal www.nyak.hu weblapján olvasható.

Akkreditáció előtt tettem LCCI nyelvvizsgát. Hogyan honosíthatom az oklevelet?

A 2000. január 1 és 2004. december 13. közti időszakban vagy a külföldön tett nyelvvizsgák honosítása továbbra is lehetséges. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület döntése értelmében a honosításhoz kiegészítő beszédértés vizsgát kell tenni. A kiegészítő beszédértés vizsga az adott évre meghirdetett vizsganapokon tehető le. A vizsgadíj 7.000 Ft. Jelentkezni a jelentkezési lap vizsgaközpontba való visszajuttatásával és a vizsgadíj befizetésével lehetséges. Jelentkezési lapot a vizsgaközponttól lehet beszerezni. A vizsgaközpont névre szóló igazolást ad a kiegészítő vizsga sikeres letételéről. A honosításhoz az LCCI English for Business oklevél mellett a kiegészítő vizsgáról szóló igazolást is be kell adni a Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnak. További információ: www.nyak.hu

Mit kell tudni az LCCI írásbeli nyelvvizsgáról?

A vizsgafeladatok tematikája és száma szintenként változó. Az eligazodást az alábbi táblázat segíti:

Az írásbeli vizsgán megengedett a nyomtatott, általános egynyelvű és/vagy kétnyelvű szótár használata.

Level 1. (B1 - alapfok) – 2 óra (120 perc)

Pontszám (összesen: 100)

Teljesítési minimum

1. Levél vagy memorandum írása

(íráskészség)

150-200 szavas fogalmazás szervezeten belüli, vagy szervezetek közötti kommunikációban

30

Az 1. és 4. feladat együttesen min. 20 pont kell, hogy legyen

2. Szövegértés

(olvasáskészség)

300 szavas szöveg elolvasása után rövid válaszokat kell adni a szöveggel kapcsolatos kérdésekre.

30

A 2. és 3. feladat együttesen min. 20 pont kell, hogy legyen

3. „Elolvas és megért”

(olvasáskészség)

Grafikon vagy számszerű táblázat alapján feltett kérdésekre rövid válaszok adása.

20

 

4. „Elolvas és ír”

(íráskészség)

Átalakítási feladat, mely során egy táblázat adatait, formanyomtatványt vagy kérdőívet stb. kell kitölteni.

20

 

 

Level 2. (B2 - középfok) – 2,5 óra (150 perc)

Pontszám (összesen: 100)

Teljesítési minimum

1. Produktív írás (íráskészség)

 

Memorandum, cikk, jelentés vagy hasonló dokumentum készítése megadott üzleti témában.

40

 

2. Levélírás (íráskészség)

Beérkező üzleti levél alapján levélírási feladat megadott paraméterek szerint.

30

 

 

 

3. Szövegértés (olvasáskészség)

Adott szöveget kell megadott szempontok szerint átalakítani, például megadott szövegből listát vagy újságcikket kell készíteni saját szavakkal, kifejezésekkel.

30

Minimum 12 pont

 

Level 3. (C1 - felsőfok) – 3 óra (180 perc)

Pontszám (összesen: 100)

Teljesítési minimum

1. Levélírás (íráskészség)

Levélírási feladat beérkező üzleti levél vagy munkáltatói instrukciók alapján.

25

Az 1. és 2. feladat együttesen min. 20 pont kell, hogy legyen

2. Üzleti jelentés (íráskészség)

Belső jelentés összeállítása megadott adatok (grafika, feljegyzés, újságcikk stb. alapján).

25

 

3. Szövegértés (olvasáskészség)

Adott szöveget (pl. vállalati jelentés, tender stb.) kell áttanulmányozni, majd az ezzel kapcsolatos kérdésekre válaszolni.

25

A 3. és 4. feladat együttesen min. 20 pont kell, hogy legyen

 

4. Szövegátalakítás (olvasáskészség)

Adott szöveget kell megadott szempontok szerint átalakítani (pl. levélben vagy faxban megadott információt memorandummá alakítani).

25

 

A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület állásfoglalása szerint, a sikeres államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzéséhez a vizsgázóknak minden egyes nyelvi készségben külön-külön el kell érniük a 40%-os teljesítési minimumot és a megszerezhető összpontszám 60%-át. A vizsga akkor sikeres, ha a két feltétel együtt teljesül.

A vizsgázóra vonatkozó előírások:

A vizsgázó köteles a vizsga kezdési ideje előtt 20 perccel a vizsga helyszínén megjelenni. Az írásbeli vizsgára késve érkező vizsgázó a terembe nem engedhető be, és ezzel vizsgázási jogától is elesik. Különösen indokolt esetben a vizsgázó a vizsgaidőpont megkezdését követő 30 percben megkezdheti a vizsgát, de a vizsgaidő lejártakor a többiekkel együtt le kell adnia a dolgozatát. Ezen túlmenő késés esetén a vizsgázó minden további követelés nélkül elesik a vizsgalehetőségtől.

A vizsga ideje alatt egynyelvű és/vagy kétnyelvű általános nyomtatott szótár használható, egyéb segédeszköz használata nem megengedett.

A vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak arcképes igazolvány felmutatásával kell igazolnia személyazonosságát. Ennek hiányában a vizsgát nem kezdheti meg, és vizsgázási lehetőségét is elveszíti.

Mit kell tudni az LCCI  szóbeli nyelvvizsgáról?

A szóbeli vizsga két részből áll:     - beszédértés vizsga (gépi hang alapján) – 30 pont (teljesítési minimum 12 pont)

- szóbeli kommunikáció vizsga – 70 pont

A beszédértés vizsga és a szóbeli kommunikáció vizsga két részeredményét összeadva kapjuk meg a szóbeli vizsga végeredményét, mely maximum 100 pont. Magyarországi akkreditációs előírás értelmében a sikeres magyar állami bizonyítvány megszerzéséhez valamennyi készség legalább 40 %-os teljesítése szükséges. Ez azt jelenti, hogy a beszédértés vizsgán (hallás utáni értés készsége) minimum 12 pontot kell elérni, valamint a két részvizsga összpontszáma el kell, hogy érje a 60 pontot.

A beszédértés vizsgára az írásbeli vizsga napján kerül sor. A teszt 30 feleletválasztós kérdésből áll. A hanganyag elhangzása előtt a kérdéseket át lehet nézni, erre 5 perc áll rendelkezésre. A hanganyag egyszer hangzik el. A vizsga két részből áll: az első rész 10 kérdésből, a második rész 20 kérdésből. Az első rész feladattípusa: elhangzik egy kérdés és rá 3 lehetséges válasz. Sem a kérdés, sem a válaszok nincsenek benne a füzetben. A kérdéshez illő válasz betűjelét kell besatírozni (A,B vagy C) a válaszlapon. A második rész feladattípúsa: feleletválasztós kérdések. Elhangzik egy párbeszéd vagy bejelentés. A szöveghez egy kérdés és négy lehetséges válasz kapcsolódik, melyet a füzetben kell elolvasni. Ki kell választani a 4 lehetőség közül az egyik betűjelét (A,B,C vagy D) és ezt kell besatírozni a válaszlapon. Mindkét rész előtt elhangzik egy-egy példa a hanganyagon. A füzetbe nem szabad írni. Pont csak a válaszlapon szereplő helyes válaszért jár. A válaszlapot grafitceruzával szükséges kitölteni, mivel a lapokat grafitot érzékelő szkenner javítja.

A vizsga időtartama: alapfokon kb. 20 perc, középfokon kb. 25 perc, felsőfokon kb. 30 perc. Nehézsége a szintek emelkedésével növekszik. Segédeszköz nem használható. A beszédértés vizsga alatt senki nem hagyhatja el a termet, és késve érkező vizsgázó nem engedhető be. A terem elhagyása a vizsgázó dolgozatának érvénytelenítését jelenti. A vizsga megkezdése előtt a vizsgázónak arcképes igazolvány felmutatásával kell igazolnia személyazonosságát. Ennek hiányában a vizsgát nem kezdheti meg, és vizsgázási lehetőségét is elveszíti.

Témakörök beszédértés vizsgán

 • reklám és marketing, kiállítások és vásárok
 • értékesítés, szerződések, tárgyalások,
 • vállalati felvásárlás, összeolvadás, beolvadás
 • rendelés, szállítmányozás, számlázás
 • hivatalos rendezvények, sajtótájékoztatók
 • környezetvédelem
 • pénzügy – költségvetés, banki műveletek, befektetések, adózás
 • egészségügy
 • biztosítás
 • menedzsment és tervezés, termelési célkitűzések, minőségbiztosítás,
 • gyártás, futószalag, gépek
 • iroda, találkozók, bizottságok, levelezés, telefonos, faxos, e-mailes üzenetek,
 • irodai felszerelés és berendezés, irodai folyamatok
 • személyzeti kérdések: munkaerő-felvétel, jelentkezés, előléptetés, bérezés, tréning, nyugdíjazás
 • ingatlan: irodaház építés, specifikációk, vásárlás és bérlés, szolgáltatások
 • sport és szabad idő
 • műszaki kérdések: technológia és specifikáció, elektronika és számítástechnika, kutatás, laboratóriumok, termékfejlesztés
 • utazás: utazási hirdetmények, késés, járattörlés, autóbérlés, foglalás
 • turizmus: a turisztikai ágazat, üzleti turizmus

A szóbeli kommunikáció vizsga kétfős bizottság előtt történik, ahol az egyik vizsgáztató a kérdező, a másik pedig a független értékelő. A vizsga napja az írásbeli napjához képest néhány nappal korábban vagy később, esetleg az írásbeli vizsgával egy napon van. A vizsgabeosztásról a vizsgázó kb. 10 nappal a vizsgát megelőzően, írásban (emailben) értesül. A szóbeli vizsga hanganyaga rögzítésre kerül.

A vizsgázó a sillabusz témaköreiből készített vizsgakérdések közül egyet húz, majd 5 perc felkészülési időt kap. A vizsgakérdésen alapfokon illusztráció és kérdések vannak, közép- és felsőfokon kérdések vannak, amik segítik a felkészülést. A szóbeli vizsgán segédeszköz nem használható és nem szabad jegyzetelni. A vizsga kb. 2 perc „bemelegítéssel” kezdődik, melynek célja, hogy a vizsgázó feszültsége oldódjon és hozzászokjon a hangrögzítéshez. A vizsga 3 feladatból áll: témakifejtés, irányított beszélgetés és szituációs feladat az adott témakörben. Az értékelés szókincs és szakszókincs (20 pont), folyamatosság és párbeszédkészség (20 pont), nyelvhelyesség (20 pont) és kiejtés, intonáció (10 pont) alapján történik, maximum 70 pont szerezhető. A szóbeli vizsga témakörei a következők.

Earning a Living         wages, living standards

job types and roles

candidate’s (intended) job

employee/employer relationships

organizational type/structure

 

Production,                          distribution: origin and destination of products            

Sale of Goods                      retail and wholesale/small shops/supermarkets

and Services                        new markets and products

                                             consumer protection

         customer service/quality

 

Trade                           imports/exports

international markets

trade blocs e.g. EU

issues in developing countries

 

Money                         methods of paying, purchasing

price changes, inflation

banking services

savings and investment

pensions

 

Transport                    logistics and transportation

types

individual, commercial, industrial

local, national, international

advantages and disadvantages

improvements

congestion

pollution

 

Communications         effects on business

effects on individuals

media: TV, radio, newspapers, Internet

Social networking

IT, computers, PCs

telephone, email, fax, surface mail

advertising

 

Education                    personal

education system

training

skills

 

Travel and Tourism     travel and the individual

tourism and local area

tourism in the nation’s economy

Alapfok B1

Idő

Felkészülés

A vizsgázó a vizsga előtt 5 perc felkészülési időt kap. Jegyzetelni nem lehet, szótár nem használható.

5  perc

Bevezető beszélgetés

A vizsgázó a vizsgáztató által feltett általános és szakmai kérdésekre válaszol. (ez a rész nem tartozik bele az értékelésbe)

1-2 perc

1. Témakifejtés

A húzott témáról kell röviden, kép alapján beszélni.

2-3 perc

2. Irányított beszélgetés

Irányított beszélgetés a vizsgáztatóval a húzott témában.

2-3 perc

3. Szituációs feladat

Az adott témához kapcsolódó szituációs feladat előadása a vizsgáztató segítségével.

2-3 perc

 

Középfok B2

Idő

Felkészülés

A vizsgázó a vizsga előtt 5 perc felkészülési időt kap. Jegyzetelni nem lehet, szótár nem használható.

5  perc

Bevezető beszélgetés

A vizsgázó a vizsgáztató által feltett általános és szakmai kérdésekre válaszol. (ez a rész nem tartozik bele az értékelésbe)

1-2 perc

1. Témakifejtés

A húzott témáról kell a megadott kérdések alapján beszélni.

3-4 perc

2. Irányított beszélgetés

Irányított beszélgetés a vizsgáztatóval a húzott témában.

3-4 perc

3. Szituációs feladat

Az adott témához kapcsolódó szituációs feladat előadása a vizsgáztató segítségével.

3-4 perc

 

Felsőfok C1

Idő

Felkészülés

A vizsgázó a vizsga előtt 5 perc felkészülési időt kap. Jegyzetelni nem lehet, szótár nem használható.

5  perc

Bevezető beszélgetés

A vizsgázó a vizsgáztató által feltett általános és szakmai kérdésekre válaszol. (ez a rész nem tartozik bele az értékelésbe)

1-2 perc

1. Témakifejtés

A húzott témáról kell a megadott kérdések alapján beszélni.

4-5 perc

2. Irányított beszélgetés

Irányított beszélgetés a vizsgáztatóval a húzott témában.

4-5 perc

3. Szituációs feladat

Az adott témához kapcsolódó szituációs feladat előadása a vizsgáztató segítségével.

4-5 perc

Milyen százalékos eredmény alapján számít sikeresnek a vizsga?

Az értékelés Pass with Distinction (75%), Pass with Merit (60%), Pass (50%) vagy Fail megnevezésből állhat. Magyar bizonyítvány minimum 60% eredménytől adható abban az esetben, ha a vizsgázó az egyes vizsgaegységekben  külön-külön is elérte a minimum 40 %-ot. Mind a nemzetközi, mind a magyar állami bizonyítvány lehet komplex, írásbeli vagy szóbeli. Az írásbeli és a szóbeli  vizsgarész  külön is letehető. Részeredmény (például magnóteszt) nem vihető át a következő vizsgaidőszakra.

Ki javítja a LCCI  nyelvvizsgákat?

Az írásbeli és beszédértés vizsgákat az angliai központban értékelik, ebben a folyamatban magyarországi vizsgaközpontként nem veszünk részt. A bizottság előtti szóbeli vizsgát a vizsgaközpont vizsgáztatói bonyolítják és értékelik. Ezeket a vizsgákat a szinkronitás biztosítása miatt hangszalagra vesszük, és ellenőrzés céljából elküldjük az angliai központnak, ezért a szóbeli vizsga végén nincs eredményhirdetés.

Mikor értesítenek az eredményeimről?

A vizsgaeredmények a vizsga napjától számított 30 nap múlva kerülnek kihirdetésre. Az eredményekről és a magyar ill. angol nyelvű bizonyítványok megérkeztéről e-mailben értesítjük a vizsgázókat. Az eredményekről és a bizonyítványok megérkezéséről postai úton értesítést nem küldünk.

Hogyan készüljek fel a nyelvvizsgára?

Javasoljuk, hogy a vizsgázók a vizsga előtt végezzenek el egy, a vizsga szintjének megfelelő felkészítő tanfolyamot, melyet vizsgahelyeink rendszeresen szerveznek. A felkészülést segítik a letölthető mintafeladatok, próbavizsgák a vizsgahelyeken, valamint a How to Pass English for Business Preparation Book, az LCCI Testbuilder sorozat és a szintnek megfelelő angol üzleti szaknyelvkönyvek, például a Marlet Leader sorozat,továbbá angol nyelvű gazdasági lapok, internetes hírportálok. A szakkönyvek beszerezhető a vizsgahelyeken, valamint a Famulus Idegennyelvi Könyvesboltban (1137 Budapest, Újpesti rakpart 6. Tel: 1/288 0771), a Libra Könyvesboltban (1085 Budapest, Kölcsey u. 2. Tel: 1/483 0660)  és az ILS Bookshopban (4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 5. Tel: 42/310-143. )

Milyen módon lehet jelentkezni?

Jelentkezni annál a vizsgahelynél szükséges, ahol a vizsgázó vizsgázni szeretne. Ott kell leadni a jelentkezési lapot és befizetni a vizsgadíjat. Lehetőség van on-line jelentkezésre is a www.lcci.hu weblapon, annak a vizsgahelynek a bejelölésével, ahol a vizsgázó vizsgázni szeretne. A jelentkezés azonban csak akkor tekinthető érvényesnek, ha a vizsgadíj befizetése is megtörtént.

Mi a helyzet a fogyatékkal élő vizsgázókkal?

A fogyatékkal élőket - az esélyegyenlőség biztosítása végett - különböző engedmények illetnek meg. A fogyatékosság tényét szakorvosi igazolással a jelentkezési lap leadásával egyidőben kell közölni.  Gyengénlátó vizsgázó vizsgakérdésének betűmérete megnövelhető. Halláskárosult, diszlexiában, diszgráfiában, valamint egyéb, például mozgáskoordinációs betegségben szenvedő vizsgázó írásbeli vizsgaideje, illetve a szóbeli vizsga előtti felkészülési idő a megjelölt idő maximum egyharmadával meghosszabbítható. Halláskárosult vizsgázónak engedélyezhető a magnóteszt szövegének kétszeri meghallgatása. Az engedély kiadása a vizsgaközpont hatásköre. A vizsgaközpontnak ugyanakkor nem kompetenciája felmentést adni részvizsgák alól fogyatékkal élő vizsgázó számára.

Mikor kapok értesítést a vizsgáról?

Az írásbeli és/vagy a szóbeli vizsgaidőpontokról írásos értesítést küldünk emailben kb. 10 nappal az írásbeli vizsgát megelőzően. Ha eddig a határidőig nem érkezik értesítés, keresse a vizsgahely vizsgaszervezőjét vagy a vizsgaközpontot.

Elhalaszthatom-e a vizsgát?

Amennyiben a vizsgázó visszavonja vizsgára való jelentkezését, a befizetett vizsgadíjat nem kapja vissza. Vizsgahalasztást csak indokolt esetben, orvosi igazolással fogadunk el. Halasztani csak egyszer és csak a következő vizsgaidőszakra lehetséges! Részvizsga részét (például magnóteszt) nem lehet halasztani. Orvosi igazolást a vizsgahely a vizsgaeseményt követő 15 napon belül fogad el. Egyéb esetben a vizsgázó minden további követeléstől elesik. A halasztásnak díja van, ami jelenleg 3.000 Ft.

Lemondhatom-e a vizsgát?

A nyelvvizsga a jelentkezési határidő lejártáig lemondható. Ilyen esetben a vizsgadíjat a vizsgahely visszatéríti. A visszatérítéshez feltétlenül szükséges az eredeti számla! A jelentkezési határidő lejárta után lemondani a vizsgát már nem lehet, csak elhalasztani.

Mi történik, ha nem jelenek meg a vizsgán?

Ha a vizsgázó nem kért halasztást, a vizsgadíja elvész.

Mit vigyek magammal a vizsgára?

Arcképes igazolványt (személyi igazolványt, útlevelet, jogosítványt fogadunk el)

A vizsgára behívó értesítőt

Tollat, grafitceruzát, radírt

Egy- vagy kétnyelvű nyomtatott, általános (nem üzleti) szótárat

Mit ne vigyek magammal a vizsgára?

Papírt

Elektronikus szótárat

Olyan nyomtatott szótárat, amelybe kézzel, vagy más módon beírások kerültek

Egy- vagy kétnyelvű szakmai szótárat

Bekapcsolt mobiltelefont, IPhone-t és egyéb kütyüket, amik veszélyeztethetik a vizsga tisztaságát

Mit kell tudnom a vizsgadolgoztok megtekintéséről?

Fontos tudni, hogy azok az írásbeli dolgozatok, amelyek 1, 2 vagy 3 ponttal maradtak el a ponthatártól, automatikusan újraértékelésre kerülnek. Lényeges azt is tudni, hogy a szigorú belső procedúrának köszönhetően a számszaki hiba elenyésző. Az írásbeli vizsgadolgozatok megtekintését az eredményhirdetést követő 5 napon belül kérheti a vizsgázó, a vizsgaközponthoz eljuttatott fax vagy email formájában. Megtekintésre ezt követően van lehetőség a vizsgaközpontban (Budapesten), a vizsgázóval előre egyeztetett időpontban. A dolgozatot a vizsgázó személyesen tekintheti meg (kivéve, ha kiskorú, ebben az esetben szülővel vagy gondviselővel együtt), arról kézzel másolatot készíthet, melyre 45 perc áll rendelkezésre. A jegyzet készítése során vizsgafeladat leírása tilos.

Reklamáció, felülvizsgálati kérelem

Mindent megteszünk azért, hogy a vizsgázók elégedettek legyenek a vizsgázás körülményeivel és lebonyolításával. Amennyiben a vizsga során olyan rendellenességet tapasztalt a vizsgázó, amely a vizsga szabályos és eredményes lebonyolítását érdemben befolyásolta, haladéktalanul jeleznie kell a teremfelügyelőnek vagy a vizsgahely-vezetőnek és kérnie kell az esemény vagy körülmény jegyzőkönyvezését, amit a vizsgázónak aláírásával kell igazolnia. Az eredmények közzététele után ilyen jellegű reklamációkat nem tudunk figyelembe venni! A vizsgaközpont minden jegyzőkönyvezett eseményt kivizsgál és szükség szerint orvosol.

Felülvizsgálati kérelemmel az eredményhirdetést követő 15 napon belül lehet élni a vizsga értékelése, jogszabálysértés vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hiba esetén. A felülvizsgálati kérelmet írásban a vizsgaközpont vezetőjéhez kell eljuttatni. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A felülvizsgálati kérelmet első fokon a vizsgaközpont vezetője bírálja el a benyújtástól számított 15 napon belül. A jogorvoslat eredménye ellen 15 napon belül lehetséges panasszal élni, amely azonban már nem vonatkozhat az értékelésre és amelyet az Oktatási Hivatal-NYAK igazgatójának kell címezni, de a vizsgaközpont vezetőjénél kell leadni. A felülvizsgálati eljárás halasztó hatályú, azaz addig szünetel a bizonyítványkiadási határidő időszámítása, amíg a jogorvoslat le nem zárul. A felülvizsgálati eljárás abban az esetben díjköteles, ha a vizsgázó újraértékelést kér. A díjakat a díjtáblázat részletezi. A kérelem benyújtásakor igazolni szükséges, hogy a díj befizetése a vizsgaközpont részére megtörtént.

Különeljárási díjak

Halasztás díja:                                                                                    3.000,- Ft

Igazolás vizsgaeredményről:                                                            2.000, - Ft

Magyar nyelvű bizonyítvány javítása (kizárólag névelírás esetében):

                - ha a vizsgázó rosszul adta meg az adatokat               3.000,- Ft/bizonyítvány

                - egyéb esetben                                                                    ingyenes

Nemzetközi bizonyítvány pótlása, vagy javítása

- (ha a vizsgázó rosszul adta meg az adatokat):           68 Euro (forintra átszámítva)

Felülvizsgálati díj:                                                                               az érvényben lévő kormányrendelet szabályozza

Amennyiben a vizsgázó újraértékelést kér:

Alapfok szóbeli:                                                                                  2.800 Ft

Alapfok írásbeli:                                                                                  3.000 Ft

Középfok szóbeli:                                                                               3.500 Ft

Középfok írásbeli:                                                                              4.000 Ft

Felsőfok szóbeli:                                                                                  4.200 Ft

Felsőfok írásbeli:                                                                                 5.000 Ft

Dolgozatok megtekintésének eljárási díja:                                   

az érvényben lévő kormányrendelet szabályozza

30 perces konzultáció szaktanárral,   a megtekintett dolgozatról, előzetesen egyeztetett időpontban: 4.000 Ft

Mit tegyek, ha elveszett a magyar állami bizonyítványom?

Az elveszett magyar állami bizonyítványról az Oktatási Hivatal-NYAK készít másodlatot. Erre vonatkozó kérelmét az info@nyak.hu emailcímre szükséges elküldeni a személyes adatok és a vizsgaadatok megadásával. Az Oktatási Hivatal nem ad ki újabb „keményfedeles” bizonyítványt. Az eljárás jelenleg ingyenes.

Vizsgaidőpontok (írásbeli), jelentkezési határidők és vizsgadíjak 2015:

Az írásbeli és magnóteszt napok országosan kötött dátumok. A szóbeli vizsgák napjai lehetnek csütörtöki, pénteki vagy szombati napokon, ennek eldöntése az adott vizsgahely hatásköre.

Minden meghirdetett időpontban minden szinten lehet vizsgázni.

Vizsgaidőpontok (írásbeli/magnóteszt napja)

Szóbeli vizsganapok

Jelentkezési határidők

Február 6. Péntek

Február 5, 6 vagy 7.

Január 7.

Április 18. Szombat

Április 16,17 vagy 18.

Március 18.

Június 27. Szombat

Június 25,26 vagy 27.

Május 27.

Szeptember 5. Szombat

Szeptember 3,4 vagy 5.

Augusztus 5.

November 14. Szombat

November 12,13 vagy 14.

Október 14.

 

Vizsga szintje

Írásbeli vizsgadíj* (Ft)

Szóbeli  vizsgadíj* (Ft)

Komplex vizsgadíj*

EFB Level 1

15.000,-

14.000,-

29.000,-

EFB Level 2

18.000,-

16.000,-

32.000,-

EFB Level 3

24.000,-

20.000,-

42.000,-

* 2015. március 1-től érvényes vizsgadíjak, melyek az év során az Euro árfolyamváltozásától függően változhatnak!

További információt hol kaphatok?

Az LCCI vizsgahelyek ügyfélszolgálatain vagy a vizsgaszervezőtől, valamint az LCCI vizsgaközpontban.

Levelezési cím:

LCCI Magyarországi Vizsgaközpont

GB Resources Kft 1028 Budapest, Fuvola u. 5/a.

Telefon:

- ügyfélszolgálat: 06-1-398-7181

- vizsgaközpont vezetője: 06-20-3407034 (Godsave Krisztina)

E-mail: office@lcci.hu

Web: www.lcci.hu

Fax:  06-1-397-0716

Személyes ügyfélfogadás:

IBS Hallgatói Központ

1031 Budapest Záhony utca 7.

Kapcsolattartó: Schneller Erika

Tel: 1/5 888 626

Nyitvatartás

Hétfő-Péntek 9.00 – 12.00

Hétfő-Csütörtök 13.00 – 15.00

LCCI vizsgahelyek és felkészítő helyek

LCCI magyarországi vizsgaközpont

Magyarországi vizsgaközpont.
Kapcsolattartó: Godsave Krisztina
Cím: 1028, Budapest, Fuvola u. 5/a.
Telefon: ( 1) 398 7181
E-mail: office@lcci.hu
Internet cím: www.lcci.hu

Alternative English School

Vizsgahely                      
Kapcsolattartó: Novák Andrea
Cím: 6000, Kecskemét, Kőhíd u. 19.
Telefon: (76) 485 559, (76) 485561
E-mail: office@alternative.hu
Internet cím: www.alternative.hu

Angol-Magyar Gimnázium

Vizsgahely
Kapcsolattartó: Dékány Bernadett
Cím: 2100, Gödöllő, Faiskola tér 13.
Telefon: (1) 252 0470
E-mail: info@ceasinst.co.uk
Internet cím: www.ceasinst.co.uk

Business Class Education Centre

Vizsgahely.
Kapcsolattartó: Szente Szilvia
Cím: 1094, Budapest, Tűzoltó u. 59. III/312.
Telefon: (1) 219 0834
E-mail: info@business-class.hu
Internet cím: www.business-class.hu

Debreceni Nyelviskola

Vizsgahely.
Kapcsolattartó: Szabó Szandra
Cím: 4026 Debrecen, Bethlen u. 39. Fszt. 5. 
Telefon: (52) 537 357
E-mail: info@debreceninyelviskola.hu
Internet cím: www.debreceninyelviskola.hu

Feran-2 Nyelvvizsga Központ

Vizsgahely.
Kapcsolattartó: Orosz Andrea
Cím: 6725, Szeged, Hattyas sor 10.
Telefon: (06) 30 415 9698
E-mail: lcci.szeged@gmail.com
Internet cím: www.nyelvvizsgacentrum.eoldal.hu

IBS

Vizsgahely.
Kapcsolattartó: Schneller Erika
Cím: 1031, Budapest, Záhony u. 7.  
Telefon: (1) 5 888 626
E-mail: eschneller@ibs-b.hu
Internet cím: www.ibs-b.hu

ILS Nyelviskola - Nyíregyháza

Vizsgahely.
Kapcsolattartó: Papp Krisztina
Cím: 4400, Nyíregyháza, Széchenyi u. 9.
Telefon: (42) 313 315
E-mail: info@ilsnyh.hu
Internet cím: www.ilsnyh.hu

Katedra Nyelviskola

Vizsgahely.
Kapcsolattartó: Schwahofer Anikó
Cím: 1061, Budapest, Anker köz 1-3.
Telefon: (1) 7000 137
E-mail: nyelvvizsga@katedra.hu
Internet cím: www.katedra.hu/nyelvvizsga

Katedra Eger

Vizsgahely                                                             
Kapcsolattartó: Micski Judit
Cím: 3300, Eger, Trinitárius u. 2.
Telefon: (36) 789-990
E-mail: eger@katedra.hu
Internet cím: www.eger.katedra.hu

Katedra Esztergom

Vizsgahely                                                           
Kapcsolattartó: Szénássy Péter
Cím: 2500, Esztergom, Simor János utca 1. I. emelet
Telefon: (33) 400-809
E-mail: esztergom@katedra.hu
Internet cím: www.katedra.hu

Más Nyelven Nyelviskola

Vizsgahely
Kapcsolattartó: Süli Andrea
Cím: 7622, Pécs, Irgalmasok útja 24. I. emelet
Telefon: (06) 30 2049474
E-mail: info@masnyelven.hu
Internet cím: www.masnyelven.hu

M-Prospect Nyelviskola

Vizsgahely.
Kapcsolattartó: Hajdu Márta
Cím: 8000, Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3.
Telefon: (22) 311 653
E-mail: office@m-prospect.hu
Internet cím: www.m-prospect.hu

Nyugat-magyarországi Egyetem

Savaria Egyetemi Központ
Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar

Vizsgahely.
Kapcsolattartó: Kovácsné Wagner Anikó
Cím: 9700, Szombathely, Berzsenyi tér 2.
Telefon: (94) 504 548      
E-mail: waniko@btk.nyme.hu
Internet cím: www.bdf.hu/btk/flli

 

Óbudai Egyetem

Vizsgahely
Kapcsolattartó: Lődi Hajnalka
Cím: 1032, Budapest, Kiscelli u. 78-80. I.em. 113.
Telefon: (1) 453 0160
E-mail: nyelvvizsga@rh.uni-obuda.hu
Internet cím: http://ivk.uni-obuda.hu

Szinergia Szakképző Iskola

Vizsgahely.
Kapcsolattartó: Stefán Zsuzsa
Cím: 1073, Budapest, Erzsébet krt. 39.
Telefon: (1) 479 0039
E-mail: szinergia.szakiskola@szofisztika.hu
Internet cím: www.szofisztika.hu

Szolnoki Főiskola

Vizsgahely.
Kapcsolattartó: Szekeresné Pinczés Erzsébet
Cím: 5000, Szolnok, Tiszaligeti sétány 14.
Telefon: (56) 511 754
E-mail: lccieb@szolf.hu
Internet cím: www.szolf.hu

Windsor Nyelvstúdió

Vizsgahely                                                           
Kapcsolattartó: Szilvássy Rita
Cím: 3530, Miskolc, Arany János u. 25. fszt.3.
Telefon: (46) 322 035
E-mail: windsor@windsor.hu

Internet cím: www.windsor.hu

LCCI felkészítő helyek

Angoltrening.com

Kapcsolattartó: Somogyi Maria

Cím: 1132, Budapest,Vicor Hugo u. 11-15. I/101.

Telefon: 70/3345649

E-mail: angoltrening@gmail.com

Internet cím: www.angoltrening.com 

Business Focus Nyelviskola

Kapcsolattartó: Ringwald Gábor
Cím: 1135, Budapest, Hun utca 2.
Telefon: (1) 235 0034
E-mail: info@bfocus.hu
Internet cím: www.bfocus.hu

Eurolink Hungary

Kapcsolattartó: Bálint Zsuzsanna
Cím: 1063 Budapest, Szondi utca 51-53. B. ép. 405.  
Telefon: (06) 70 946 6250
E-mail: eurolink22@gmail.com
Internet cím: www.eurolinkhungary.hu

Fast English

Kapcsolattartó: Harmati Beáta
Cím: 1132, Budapest, Kárpát u. 7/b. 4/19.
Telefon: (1) 329 3192
E-mail: fastenglish@fastenglish.hu
Internet cím: www.fbc.hu

ILI Nemzetközi Nyelvek Intézete

Kapcsolattartó: Dudás Julianna
Cím: 2100, Gödöllő, Kőrösfői u. 2.
Telefon: (28) 511 366
E-mail: info@ili.hu
Internet cím: www.ili.hu

Juventus Képzési Központ

Kapcsolattartó: Illés Csilla
Cím: 1117, Budapest, Váli u. 5. I.108.
Telefon: (1) 951 0470
E-mail: info@juve.hu
Internet cím: www.juve.hu

Nemzetközi Bankárképző Központ Zrt

Felkészítő tanfolyamok a "Practical Business English" vizsgákra
Kapcsolattartó: Koltai Melinda és Szabó Mónika
Cím: 1021, Budapest, Tárogató u. 2-4.
Telefon: (1) 2240 700
E-mail: itcb@itcb.hu
Internet cím: www.itcb.hu

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar

Kapcsolattartó: Dr. Kiss Kornélia
Cím: 2087, Piliscsaba, Egyetem u. 1.
Telefon: (26) 577 000/2082
E-mail: kiss.kornelia@btk.ppke.hu
Internet cím: www.btk.ppke.hu  

Value for Business Üzleti Nyelvoktatás

Kapcsolattartó: Vasvári Bernadett
Cím: 8200, Veszprém, Pöltenberg Ernő u. 14.
Telefon: (06) 30 262 9430
E-mail: vasvarib@upcmail.hu
Internet cím: www.valueforbusiness.hu

Yes You Can Nyelviskola

Kapcsolattartó: Zay Linda

Cím: 1137, Budapest, Vígszinház u. 5.

Telefon: (1) 780 6271

E-mail: info@yesucan.hu

Internet cím: www.yesucan.hu